Anasayfa » İdrar Kaçırma » İdrar Kaçırma Hakkında Güncel Bilgiler
idrar kaçırma genel bilgiler

İdrar Kaçırma Hakkında Güncel Bilgiler

İDRAR KAÇIRMA HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İdrar kaçırma bir hastalık olmadığı gibi yaşlanmanın doğal-kaçınılmaz bir sonucu da değildir. Mesane kontrolunun kaybı üriner inkontinans olarak adlandırılır ve kadınların yaklaşık dörtte biri etkilenir. Bunlardan ise %11 kadarı tedavi için ameliyata ihtiyaç duyar. 

Bir çok kadın idrar kaçırma şikayeti için belkide çözümü olmadığını düşündüğünden tıbbi yardım almak yerine sessizce bu duruma katlanmayı tercih eder. İdrar kaçırma sık görülmektedir ve birden fazla tedavi seçeneği vardır.

İDRAR KAÇIRMANIN NEDENİ NEDİR?

Normal mesane fonksiyonu için beyin, spinal kord ve mesane arasında koordineli bir çalışma – iletişim gerekir.

İdrar kaçırma bir başka nedenle kullanılmakta olan ilaçların yan etkilerinden biri olarak veya mesane enfeksiyonları nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Kadınlarda idrar kaçırma daha çok doğumlara bağlı pelvik taban kaslarında zayıflık yada menopoza bağlı olarak üretra dediğimiz mesanenin dışa açılan kanalındaki yapısal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Diğer durumlar için basitçe mesane çıkışının kapalı tutulmasında problem vardır diyebiliriz.

İDRAR  KAÇIRMANIN NEDEN BİRDEN FAZLA TİPİ VAR?

İdrar kaçırmanın çeşitli tipleri vardır ve sınıflandırılırken semptomlara (şikayetler) veya idrar kaçağının hangi durumlarda meydana geldiğine bakılır.

Stres inkontinans: Abdominal (karın) kaslarında gerginlik yada baskı sonucunda idrar kaçağının ortaya çıkmasıdır. Öksürme, hapşırma, gülmek gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda idrar istemsiz olarak kaçar. Genellikle zayıf mesane desteği veya idrar tutmaya yardımcı kaslarda hasar sonucu ortaya çıkar.

Urge inkontinans:  Normalde idrar yapmak istediğimizde aktif olması gereken bazı mesane kaslarının beklenmedik zamanlarda kasılmasıyla (aşırı aktif) aniden idrara gitme ihtiyacı hissedilmesi ve çoğu zaman tuvalete yetişemeden idrar kaçırılması durumudur. Örneğin mesane içinde irritasyona neden olan enfeksiyon durumunda mesane aşırı aktif hale gelebilir.

Overflow (taşma) inkontinans: Mesanenin zayıflığı yada üretranın herhangi bir nedenden dolayı idrarın mesaneden dışarıya normal akışını engelleyecek şekilde tıkanması sonucu ortaya çıkar. Genellikle nörolojik hastalıklar ve şeker hastalığına ikincil ortaya çıkmakla birlikte aşırı alkol tüketiminde de görülmektedir.

İdrar boşaltma problemleri: İdrarın işeme ile tamamının dışarıya atılamaması ve mesane içinde olması gerekenden daha fazla idrar kalması sonucunda ortaya çıkar.

İşemeye başlamakta güçlük çekiyor yada mesaneyi tam olarak boşaltamıyorsanız, tuvalette uzun süre vakit geçiriyor ve bir türlü işeyemiyorsanız, gün boyunca küçük miktarlarda idrar kaçırmalarınız oluyorsa, mesaneniz dolu olduğu halde idrar yapma isteği oluşmuyorsa, idrar boşaltma probleminiz olabilir.

Sık idrara çıkma, acil idrara çıkma isteği: Sık aralıklarla idrar yapma isteğinin olması ama buna rağmen her seferinde çok az miktarlarda idrar yapılması durumudur.

Sürekli tuvalet kullanma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, günde 4-7 kezden fazla tuvalete gidiyorsanız, gece birden fazla tuvalet ihtiyacı için uyanmak zorunda kalıyorsanız, tuvalete gitmediğinizde-gidemediğinizde idrar kaçırıyorsanız, her seferinde çok az miktarlarda idrar yapabiliyorsanız bu türden bir probleminiz vardır.

İDRAR KAÇIRMA NASIL DEĞERLENDİRİLİR

En etkili tedavi seçeneğinin belirlenmesi için her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi önemlidir. Detaylı bir öykü ve muayene ile başladığımız idrar kaçırmanın nedenine yönelik değerlendirmeye tanı koyabilmek yada tanıyı netleştirmek adına aşağıda bahsettiğimiz tetkiklerden gerekli olanları kliniğimizde yapabilmekteyiz.

İdrar tahlili: İdrar örneği enfeksiyon, kan ve başka anormallikler açısından değerlendirilir.

İşeme sonrası rezidüel idrar miktarının ölçülmesi: İdrar yapıldıktan sonra mesanede kalan idrarın normal miktarlarda olup olmadığına bakılır. Bu ölçüm için ince bir katater kullanılabileceği gibi ultrasonografik olarakta ölçüm yapılabilir.

Sistoskopi: Mesane (idrar torbası) içinde olası problemleri saptayabilmek adına sistoskop adı verilen ince bir kamera ile mesane içi görüntülenir.

Stres test: Mesane üzerindeki stresin idrar kaçağına neden olup olmadığının anlaşılması için mesane tam dolu iken öksürmek, oturup kalkmak gibi karın içi basıncı arttıran işlemler yapmanız istenir.

Urodinamik test: Mesane ve üretra denilen mesanedeki idrarı dışarıya boşaltmakta kullanılan kanalın fonksiyonlarının normal olup olmadığını ortaya koymak için yapılır.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

idrar kaçırma sorunu

İdrar kaçırma hemen daima tedavi edilebilir bir durumdur ve bütün idrar kaçırma problemleri ameliyat gerektirmez. Bizim önerimiz en uygun tedavinin her hasta için ayrı ayrı değerlendirilerek seçilmesidir.

İdrar kaçırmaya yönelik güncel tedavi seçenekleri şunlardır;

Davranış – yaşam tarzı değişiklikleri

Bireyselleştirilmiş egzersiz programlarıyla mesane kontrolünü yeniden sağlayabiliriz. Kişinin kendi kendine evde yapabileceği egzersiz programları ve/veya klinkte biyofidbak cihazları /manyetik sandalyeler kullanılarak uyguladığımız pelvik taban kaslarına yönelik egzersiz programları ile pelvik taban kaslarını güçlendirerek kontinansı (idrarı tutabilme) yeniden sağlayabilmekteyiz. Günlük sıvı alımının düzenlenmesi, tuvalete gidiş saatlerinin planlanması,mesane egzersizlerinin düzenli yapılması bir çok hastada idrar kaçırma problemini çözecektir.

İlaçlar

Mesanenin gevşeme yeteneğini arttıracak ilaçlar kullanılabilir. Mesane fonksiyonları başka sebeplerden kullanılmak zorunda kalınan ilaçlar tarafından da etkileniyor olabilir. Biz mesane kontrolünü olumsuz etkilemeden mevcut problemlerin ve idrar kaçağının en iyi şekilde tedavi edilmesinin yollarını her hasta için ayrı ayrı araştırarak bulmaya çalışmaktayız.

Kollajen veya diğer yerkaplayan implant tedavileri

İdrar kaçırma tedavisi için kollajen içeren implantlarda kullanılabilmektedir. Bu uygulamaları lokal anestezi ile hastanede yatmayı gerektirmeden etkili bir tedavi seçeneği olarak uygulayabilmekteyiz. Bu tür implantlar üretraya veya mesane boynuna enjekte edildiklerinde üretranın idrar kaçağını önleyecek şekilde kaspanmasını sağlamaktadır. Etki üretranın doğal yollardan kapanması ile aynıdır ve bir çok hasta idrar tutabilme yetisini yeniden kazanmış olur. Bu tedaviyi uygun gördüğümüz hastalardan kollajen alerjisi olanlara özel üretilmiş kollajen içermeyen implantları kullanmaktayız.

Cerrahi

İdrar kaçırma tedavisi için mevcut güncel ameliyatları başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Ameliyatlar ile amacımız yetersiz ve/veya kaybedilmiş olan mesane desteğini yeniden kurarak üretranın uygun zamanda uygun şekilde kapanmasını sağlamaktır .

Askı (Sling) yöntemleri:

Askı yöntemleri stres idrar kaçırma tedavisinde uygulanan günübirlik cerrahi yöntemlerdir. Üretra altı ve mesane boynuna uygulanan askı yöntemlerini yüksek başarı/tedavi oranlarıyla uygulamaktayız. Bu yöntemler; transobturator tape yöntemleri (Monark askı, TVT-O ve diğer transobturator askı yöntemleri),  mini-askı yöntemleri (TVT-Secur ve Mini-Arc) olarak sayılabilir.

Tansiyon-Free Transvaginal Tape (TVT): Gebelik düşünmeyen kadınlarda stres idrar kaçırma tedavisi için uygulanabilecek bir yöntemdir. TVT bant benzeri şerit sayesinde uretraya destek olarak idrar kaçağını önler. Ameliyat sırasında üretranın altına dışarıdan özel bir bant yerleştirilir ve bu sayede ani karın içi artışına neden olan (öksürme, hapşırma, gülme, egzersiz) durumlarda olan idrar kaçağı önlenmiş olur. İşlem yaklaşık 30 dakika sürer ve hastalar işlemden birkaç saat sonra evlerine gidebilir. Bu tedavinin sizin için en uygun tedavi olup olmadığını, alternatif seçenekleri hekiminize mutlaka danışınız.

Transobturator Tape (TOT) askı yöntemi: İlk olarak Avrupada uygulanmaya başlanmış stres idrar kaçağı tedavisinde etkili bir yöntemdir. Pratik uygulamaya dahil olduğu günden bu yana bizim de sık olarak yaptığımız bir ameliyattır. Kasıklara yapılacak 1 cm’lik küçük kesiler aracılığıyla üretra altına özel yapılmış şerit şeklinde bir bant yerleştirilir. Tecrübeli ellerce yapıldığında çok yüksek tedavi oranlarıyla birlikte, son derece güvenli bir yöntemdir.

Mini-Askı: Mini askı stres idrar kaçırma tedavisi için yeni geliştirilmiş bir yöntemdir. Yaklaşık 10 dakika gibi çok kısa bir sürede uygulayabildiğimiz TOT benzeri fakat ondan çok daha az kesi gerektiren bir işlemdir. Yüksek tedavi oranlarıyla birlikte komplikasyon (mesane, bağırsak yaralanması, kanama) gelişme oranı son derece düşüktür.

Laparoskopik mesane askı yöntemleri:

Karın bölgesinde büyük bir kesi yapmadan yapılabilecek cerrahi işlemlerdir. Küçük kesilerden karın içini görüntülemek için laparoskop, işlem yapabilmek içinde özel aletler kullanılarak ameliyat yapılır. Mesane boynu kalça kemiklerinden biri olan pubik kemiğe sütüre edilir. Bu işlemin açık ameliyatlara göre; ameliyat sonrası daha az ağrı olması, hastanede kalış süresinin kısalığı, daha küçük kesiler yapılması ve günlük hayata dönüşün daha kısa olması gibi önemli avantajları vardır.

Sakral Sinir Stimulasyonu

Bu günübirlik işlem dışarıdan bir alet yardımıyla mesane ve pelvik taban kaslarının uyarılmasına dayanır. Bu alet iki hafta test edilir eğer fayda görülürse cilt altına yerleştirilir.

Mesane Kasına Botox (Botulinum Toxin A) Enjeksiyonu

Bu yöntemi klinik uygulamaya girdiğinden bu yana başarıyla uygulamaktayız. Ayaktan yapılan bir işlemdir ve mesane duvarında kontrolsüz kasılan kasların geçici olarak botoks ile gevşetilmesi esasına daynaır. Etki geçicidir ve gerektiğinde tekrarlanabilir.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ BAŞARISIZ OLMUŞSA NE YAPILABİLİR?

İdrar kaçırma şikayetiniz nedeniyle herhangi bir tedavi (ameliyat dahil) uygulandı ve probleminiz devam ediyorsa SİSTOSKOPİ (milimetrik kameralar yardımı ile üretra dediğimiz idrar yolundan geçilerek idrar torbasının içinin detaylı incelenmesi) ve URODİNAMİ  (idrar torbasının dolum, depolama ve boşaltma basınçları ve fonksiyonlarını ölçtüğümüz özel işlem) dahil detaylı bir inceleme yapılması gerekir. Bu incelemelerin özellikle tedaviyi planlayan hekim tarafından yapılmış olması önemlidir. Aksi takdirde yapılacak olan bir ameliyat ve/veya tedavinin başarısızlık oranı yüksek olacak ve problemi çözmeyecektir.
Dilerseniz Hemen 0216 368 2448 nolu Telefonumuzu Arayarak Bilgi ve Randevu Alabilirsiniz.

Dilerseniz Buraya Tıklayarak İletişim Sayfamızdan Bizlere Mesajlarınızı İletebilirsiniz.

Site içeriği bilgilendirme amaçlıdır, Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Hakkında Prof. Dr. Ateş Karateke

Görevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı. Doğum yeri,Tarihi: Kayseri / Develi – 22 Agustos 1959 Medeni durumu: Evli, 2 çocukluYabancı dil: İngilizce Askerlik durumu: 1990-91 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı -- Devamını Oku

Cevapla